English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ




Фондация BCause обявява конкурс за финансиране на малки проекти „Нашите родители“

 
Фондация BCause обявява конкурс за финансиране на малки проекти „Нашите родители“

Фондация „BCause: в помощ за благотворителността“ обявява конкурс „Нашите родители“


Цел на конкурса е да подкрепим граждански организации, които работят за добруването на възрастни хора над 65 години в затруднено материално положение, влошено здраве, самотноживеещи.

Срок за кандидатстване: 31.07.2024 г.

Конкурсът е в следните направления:

1. Достойни старини: помощ за ежедневни нужди
  • домашни помощници
  • медицински прегледи / базово медицинско обслужване

2. Активни старини: социализация и разнообразие на ежедневието
  • връзка с други поколения
  • културни и образователни занимания

Максимална сума на проектите – до 10 000 лв., като в конкурса ще одобрим проекти на обща сума 60 000 лв.

В конкурса няма да подкрепим закупуване на народни носии, подновяване на читалищна материална база, пътни за фестивали.

Режийните разходи за изпълнението на дейностите не бива да надхвърлят 15% от общата сума.

Допустими кандидати: организации, регистрирани в обществена полза, читалища, училища.

Насърчаваме включването на доброволци и привличането на други местни ресурси. 

Критерии за одобрение: ясна идея и цел на проекта; добро познаване на целевата група – социален статус, потребности; реалистични дейности, график, резултати; реалистичен и обоснован бюджет; екип с ясно описани задачи в пряката работа с целевата група.

График:
  • 8.07.2024 г. – обявяване на конкурса
  • 31.07. – срок за подаване на проекти
  • 12.08. – обявяване на одобрените проекти
  • 12-15.08. – сключване на договори
Срок за изпълнение на проектите: от 3 до 5 месеца, като начална дата може да е през втората половина на август 2024 г.

Кандидатстването може да бъде само онлайн с изпращане на кратък формулярбюджетна таблица и обосновка на lucy@bcause.bg  

За въпроси: Людмила Атанасова, 0884-645 206; lucy@bcause.bg

Средствата във Фонд "Нашите родители" на фондация BCause се набират изцяло от дарители – компании и хора, които подкрепят тази кауза.
Фонд "Нашите родители" на Фондация BCause

Публикувано от:

Фондация BCause

Сходни публикации

139 кандидатури привлече програма „Ценности“ за финансиране на проекти на БФЖ

139 кандидатури привлече програма „Ценности“ за финансиране на проекти на БФЖ

139 кандидатури привлече програма „Ценности“ на Български фонд за жените (БФЖ) за финансиране на проекти. Общата заявена сума

За трета поредна година Minority Rights Group International предоставя грантове на малки организации, в малки градове и селски

За трета поредна година Minority Rights Group International предоставя грантове на малки организации, в малки градове и селски райони

Целта на проекта MARIO – Minorities, Accountability, Rights, Independence, Organisational development, е да изгради подкрепяща

Регистрирайте се за онлайн срещите по фонд INSPIRE

Регистрирайте се за онлайн срещите по фонд INSPIRE

Aко искате да разберете повече за конкурса по фонд INSPIRE, регистрайте се за участие в първите онлайн информационни срещи