English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Нова фаза на сътрудничеството в проекта Be Ready

 
 

Дните 9 -10 юли 2024 отбелязаха важен крайъгълен камък за консорциума по проекта Be Ready. Партньорите се събраха във Виена, с домакин Университета по природни ресурси и науки за живота (BOKU) за първия си международен методически семинар. Методологията за оценка на уязвимостта и риска от градски топлинни острови (UHI), разработена от изследователските партньори през първите месеци на проекта, беше представена, обсъдена и валидирана с 12-те града, участници в проекта, като те преминаха и интерактивно обучение за нейното приложение. 

Разработените инструменти за оценка на топлинните острови вземат предвид не само статистически показатели като гъстота на населението, застроени площи, затревеност, албедо коефициент и топлопроводимост на материалите, но и социалните групи, които са най-уязвими към топлинните вълни в градовете. Методологията също така оценява адаптивния капацитет на градовете и регионите – тяхната политика, планове за действие и институционални ресурси. Специален акцент беше поставен върху източниците за събиране на данни, които ще позволят да се извърши валидна оценка на градските топлинни острови, като се използват само налични и / или отворени данни, тъй като достъпът и разбирането на данните могат да ускорят действията на градовете в областта на адаптирането към климатичните промени. 

Партньорите също получиха насоки и обмениха идеи за стартиране на процеса на оценка на рисковете от топлинните острови в следващите месеци. Това включва дейности за осигуряване на подкрепата на гражданите, ангажиране на заинтересовани страни, сътрудничество в рамките на местната администрация,, подкрепа от изследователските партньори, и др. Градовете ще се фокусират върху организирането на местни семинари на ключови обществени места, изработване на информационни материали и публични кампании за мерките за защита от неблагоприятните ефекти на екстремните горещини, както на гражданите, така и на инфраструктурата и естествените градски системи. 

През септември 12-те града от Дунавския регион ще стартират първата си оценка на риска и уязвимостта на градски топлинни острови, ангажирайки своите местни общности и заинтересовани страни.

За повече информация следете уебсайта на проекта, както и страниците в социалните медии.
Be Ready е проект по Програма Интеррег „Дунавски регион“, съфинансиран от Европейския съюз.

Сходни публикации

Лицата на КОНКОРДИЯ: Екатерина Христова, социален работник и педагог в Семеен център „КОНКОРДИЯ“, с. Малки Искър

Лицата на КОНКОРДИЯ: Екатерина Христова, социален работник и педагог в Семеен център „КОНКОРДИЯ“, с. Малки Искър

Рубриката „Лицата на КОНКОРДИЯ“ се завръща! Ще продължаваме да ви представяме нашия екип, за да покажем лицата зад нашите

Фондация „Америка за България“ отправи предизвикателство за 1 милион долара към Американския университет в България

Фондация „Америка за България“ отправи предизвикателство за 1 милион долара към Американския университет в България

Фондация „Америка за България“ (АБФ) предизвика Американския университет в България (АУБ) да събере сумата от 1 милион долара

Открито за зависимостите, Епизод 2: Рискови фактори за възникване на зависимостите и видове зависимости

Открито за зависимостите, Епизод 2: Рискови фактори за възникване на зависимостите и видове зависимости

Продължава разговорът между специалистите по зависимости. Кои са основните рискови фактори за възникване на зависимостите?