English   14241 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 5417 (0,7455 секунди)
 
ОП

Фондация BCause

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Предоставяне на дарения/грантове; Друго
ОП

Асоциация за развитие на София

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Друго
ОП Д

Сай Хай

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП Д

Фондация „ЕкоОбщност“

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование; Околна среда
ОП

SOS Детски селища България

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Образование; Социални услуги
ОП

Фондация Програма Достъп до информация (ПДИ)

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права
ОП Д

Фондация "Работилница за граждански инициативи"

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Развитие на местни общности, квартални сдружения; Предоставяне на дарения/грантове
ОП Д

ВВФ - Световен фонд за дивата природа, България

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда
ОП Д

ТОЧКА - ЗАПЕТАЯ

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Социални услуги
ОП

Федерация на социалните сдружения в България

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Образование; Социални услуги
ОП Д

Български център за нестопанско право

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Насърчаване на дарителството/доброволчеството
ОП

Съюз на глухите в България

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Социални услуги; Друго
ОП

Фондация Арт Линк

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство
ОП Д

Блулинк

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Околна среда; Друго
ОП

Национална организация "Малки български хора"

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Социални услуги; Друго
ОП

Фондация на бизнеса за образованието

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Образование
ОП Д

Грийнпийс – България (ЮЛНЦ ЕС За Земята)

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Околна среда
ОП

Културна фондация А 25

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство
ОП

Активна историческа карта

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование; IT развитие; Друго
ОП Д

Институт за информални иновации

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Клубове по интереси; Образование
12345...271
Корекция на търсенето

Легенда на символите

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.
Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.
ЧПЧастна полза
ОПОбществена полза
ДОрганизацията ползва доброволци