English   14291 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 5436 (0,6915 секунди)
 
ОП

Асоциация за развитие на София

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Друго
ОП Д

Български фонд за жените

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Проблеми на жените, джендър въпроси; Предоставяне на дарения/грантове
ОП Д

Фондация "Конкордия България"

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Социални услуги
ОП Д

Български център за нестопанско право

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Насърчаване на дарителството/доброволчеството
ОП Д

Мулти култи колектив

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
ОП Д

Фондация "Сийдър"

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Социални услуги
ОП Д

Младежка ЛГБТ организация Действие

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права
ОП Д

Българска асоциация Спорт за учащи

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Физическо възпитание и спорт
ОП

Светна

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда; Развитие на местни общности, квартални сдружения
ОП Д

Фондация "Работилница за граждански инициативи"

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Развитие на местни общности, квартални сдружения; Предоставяне на дарения/грантове
ОП

СНЦ Алтернативен свят Оренда

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП

Български дарителски форум

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството
ОП

Национална мрежа за децата

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права
ОП

Ново начало - ТЕА

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Проблеми на децата; Проблеми на жените, джендър въпроси; Предоставяне на дарения/грантове
ОП Д

Фондация за предприемачество, култура и образование

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП

Асоциация на европейските журналисти-България

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Професионални организации; Друго
ОП Д

Фондация Импакт Драйв

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Друго
ОП

Фондация “Лъчезар Цоцорков”

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование
ОП Д

Фондация "Иновации в културата"

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Проблеми на децата; Проблеми на жените, джендър въпроси
ОП

Благотворител

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование
12345...272
Корекция на търсенето

Легенда на символите

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.
Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.
ЧПЧастна полза
ОПОбществена полза
ДОрганизацията ползва доброволци