English   14241 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 750 (0,2217 секунди)
 
ОП Д

Фондация Геа Челониа

Област: Бургас
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Околна среда
ОП

АСТИКА

Област: Бургас
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството
ОП

Верният настойник

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Образование; Социални услуги
ОП

Младежка Мрежа Ирис Бургас

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания; Проблеми на децата
ОП

Хаос-театър

Област: Бургас
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство
ОП

Национална асоциация на председатели на общински съвети

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Друго
ОП Д

Съюз на глухите в България, гр. Бургас

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Социални услуги; Друго
ОП Д

МЛАДЕЖКИ ГЛАС

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Култура и изкуство; Образование
ОП Д

Бургаско независимо женско дружество „Самосъзнание"

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Проблеми на жените, джендър въпроси; Предоставяне на дарения/грантове
ОП

Черноморски консултативен център

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Образование
ОП Д

Асоциация за стратегическо управление ДЕЛФИ

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
ОП Д

Сдружение с нестопанска цел "УСМИВКА"

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Социални услуги
ОП Д

ЧАР - Черноморска асоциация за развитие - Бургас

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие
ОП Д

Фондация Виа Понтика

Област: Бургас
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Околна среда
ОП Д

Морски яхт клуб Созопол

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Професионални организации; Физическо възпитание и спорт
ОП Д

СНЦ Яхтклуб Черноморец Бургас

Област: Бургас
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Физическо възпитание и спорт
ОП Д

Сдружение "МЛАДЕЖИ БГ"

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания
ОП

Сдружение "Клуб за народни танци- Раковина"

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Култура и изкуство
ОП

Инициативи за устойчиво развитие

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Развитие на местни общности, квартални сдружения
ОП Д

Сдружение за демократично образование "ФАР"

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
12345...38
Корекция на търсенето