English   14320 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 753 (0,2360 секунди)
 
ОП Д

Онкоболни и приятели

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Здравеопазване, права на пациента
ОП Д

Фондация Виа Понтика

Област: Бургас
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Околна среда
ОП

АСТИКА

Област: Бургас
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството
ОП Д

Благотворителна фондация "Фонд Добро"

Област: Бургас
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование; Проблеми на децата; Физическо възпитание и спорт
ОП

Национална асоциация на председатели на общински съвети

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Друго
ОП

Фонд Добро

Област: Бургас
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование; Физическо възпитание и спорт
ОП Д

Организация за закрила на българските граждани

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Друго
ОП Д

Инсайт-ИПМ

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Проблеми на децата; Социални услуги
ОП Д

Сдружение Европа и ние

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда; Социални услуги
ОП Д

Сдружение с нестопанска цел "УСМИВКА"

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Социални услуги
ОП Д

Фондация Геа Челониа

Област: Бургас
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Околна среда
ОП

Верният настойник

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Образование; Социални услуги
ОП

Младежка Мрежа Ирис Бургас

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания; Проблеми на децата
ОП

Хаос-театър

Област: Бургас
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство
ОП Д

Съюз на глухите в България, гр. Бургас

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Социални услуги; Друго
ОП Д

МЛАДЕЖКИ ГЛАС

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Култура и изкуство; Образование
ОП Д

Бургаско независимо женско дружество „Самосъзнание"

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Проблеми на жените, джендър въпроси; Предоставяне на дарения/грантове
ОП

Черноморски консултативен център

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Образование
ОП Д

Асоциация за стратегическо управление ДЕЛФИ

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
ОП Д

ЧАР - Черноморска асоциация за развитие - Бургас

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие
12345...38
Корекция на търсенето