English   14241 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 933 (0,2572 секунди)
 
ОП Д

Ай Eм Ю Пийс Глобал

Област: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП Д

КОГНИЦИЯ

Област: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Околна среда; Социални услуги
ОП Д

Отвори очи

Област: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Социални услуги; Друго
ОП

Фондация Ботаника Лайф

Област: Варна
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Околна среда
ОП Д

Център за социални услуги в общността "Нашата къща"

Област: Варна
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование; Проблеми на децата; Социални услуги
ОП Д

ЗА ТЕБ

Област: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Развитие на местни общности, квартални сдружения
ОП

Фондация за превенция и подкрепа при свръхзадлъжнялост "Темида"

Област: Варна
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Друго
ОП

Сдружение Моят град

Област: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания
ОП Д

Академия за рециклиращо изкуство

Област: Варна
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование; Околна среда
ОП Д

Фондация "Обществен дарителски фонд за Варна"

Област: Варна
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството
ОП Д

Карин дом

Област: Варна
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Проблеми на децата; Социални услуги
ОП Д

Образовай и вдъхновявай

Област: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование
ОП Д

Автомобилен ретро клуб "Шарк"

Област: Варна
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Клубове по интереси
ОП

Национален алианс за социална отговорност

Област: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Социални услуги
ОП

Свободна воля

Област: Варна
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Социални услуги; Друго
ОП

Регионален клъстър "Североизток"

Област: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие
ОП Д

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна

Област: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие
ОП Д

Народно читалище "Петко Рачев Славейков 1928"

Област: Варна
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Читалищни дейности
ОП Д

Асоциация УНИКАЛ

Област: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Младежки въпроси, политики и изследвания; Проблеми на децата
ОП Д

Фондация Социална чайна

Област: Варна
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Проблеми на децата
12345...47
Корекция на търсенето