English   14417 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 145 (0,1670 секунди)
 
ОП Д

Български планинарски съюз

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Околна среда; Физическо възпитание и спорт
ОП Д

Сдружение "Институт по екологично строителство"

Област: Перник
Град/Село: село Долни Раковец
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Образование; Околна среда
ОП

Националната асоциация на оптиките

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Здравеопазване, права на пациента; Професионални организации
ОП Д

Съвет по туризъм - Пловдив

Област: Пловдив
Град/Село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП

Асоциация на Печатната, Опаковъчната, Етикетната и Графичната Индустрия в България

Област: София
Град/Село: SOFIA
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Законодателство, застъпничество, публични политики; Околна среда
ОП Д

Хюмън ноу-хау

Област: Пловдив
Град/Село: Пловдив
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Браншови организации; Насърчаване на икономическото развитие; Професионални организации
ОП Д

Национален туристически клъстер "Българският пътеводител"

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Насърчаване на икономическото развитие; Образование
ОП

Асоциация на езиковите центрове в България

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Образование
ОП Д

Сдружение "Кей-Търн"

Област: Пловдив
Град/Село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Култура и изкуство; Насърчаване на дарителството/доброволчеството
ОП

Отговорна игра

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Браншови организации; Друго
ОП

Българска търговско-промишлена палата

Област: София
Град/Село: гр. София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Законодателство, застъпничество, публични политики; Професионални организации
ОП

Сдружение за социална подкрепа и развитие и бизнес реализация на личността "Диона"

Област: Враца
Град/Село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Местни инициативни групи; Насърчаване на икономическото развитие
ОП

Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Законодателство, застъпничество, публични политики; Насърчаване на икономическото развитие
ОП Д

СДРУЖЕНИЕ "ДУПНИЦА-СОПОТ-БЪДЕЩЕ"

Област: Пловдив
Град/Село: с. Иганово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Етнически въпроси; Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Здравеопазване, права на пациента; Клубове по интереси; Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
ОП

Български дигитален клъстер

Област: Русе
Град/Село: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Насърчаване на икономическото развитие; IT развитие
ОП Д

Българска асоциация за алтернативен туризъм

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда
ОП Д

Българска транспортна камара

Област: Варна
Град/Село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Образование; Околна среда
ОП Д

Такси клуб - България

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Насърчаване на икономическото развитие; Професионални организации
ОП

Коучинг асоциация България

Област: Варна
Град/Село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Образование; Друго
ОП

Национално сдружение пропърти мениджъри

Област: Пловдив
Град/Село: Plovdiv
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
12345...8
Корекция на търсенето