Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
22

Корекция на търсенето

 

Етнически въпроси в България

База от данни на всички неправителствени организации, работещи в сфера на дейност "Етнически въпроси".

 

ОП

Д
Eвропейски младежки алтернативи

Град/село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Младежки въпроси, политики и изследвания; Социални услуги

 

ОП

Алтернатива за бъдещето

Град/село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Младежки въпроси, политики и изследвания; Друго

 

ЧП

Д
Анданте България

Град/село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Проблеми на децата; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Андрал

Град/село:
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Етнически въпроси

 

ОП

Арменско Благотворително Дружество - София

Град/село:
Тип: Клон на чуждестанна НПО
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Култура и изкуство; Насърчаване на дарителството/доброволчеството

 

ОП

Д
Асоциация "Интегра България"

Град/село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Защита на човешки права; Образование

 

ОП

Асоциация Интегро - Разград

Град/село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Местни инициативни групи; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ЧП

Асоциация на производителите на декоративни растения в България (АПДРБ)

Град/село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Друго

 

ЧП

Асоциация"Човешки права-стъпка по стъпка"

Град/село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Законодателство, застъпничество, публични политики; Образование

 

ОП

Балкански научен институт

Град/село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Защита на човешки права; Култура и изкуство

 

ОП

Балканско общество за автобиографистика и социално общуване

Град/село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ОП

Д
бартина

Град/село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Култура и изкуство; Околна среда

 

ОП

Бирлик - Единство

Град/село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Социални услуги

 

ОП

Д
БИСАДЕР ТУНАХАН

Град/село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Развитие на местни общности, квартални сдружения; Читалищни дейности

 

ОП

Бъдеще

Град/село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Социални услуги

 

ОП

Д
Бъдеще за всеки

Град/село:
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Защита на човешки права; Култура и изкуство

 

ОП

Д
България филм

Град/село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Защита на човешки права; Култура и изкуство

 

ОП

Българо - Казахстански Tехнологичен Институт

Град/село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Етнически въпроси; Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права

 

ОП

Д
Българо-Румънски трансграничен институт по медиация

Град/село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права

 

ОП

Д
Български младежки Червен кръст - Пловдив

Град/село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Защита на човешки права; Социални услуги

   1  2  3  4  ... 7   »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци