Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

Корекция на търсенето

 

Здравеопазване, права на пациента в България

База от данни на всички неправителствени организации, работещи в сфера на дейност "Здравеопазване, права на пациента".

 

ОП

АСАРЕЛ

Град/село: Панагюрище
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

АСК ПРОСПИЙД

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ БИОМРЕЖА

Град/село: Поморие
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование

 

ОП

Асоциация "Аниридия България"

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Здравеопазване, права на пациента; Проблеми на децата

 

ОП

Асоциация "Училище за родители"

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Законодателство, застъпничество, публични политики; Здравеопазване, права на пациента

 

ЧП

Д
Асоциация български медицински туризъм

Град/село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Проблеми на децата

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ ДВИЖЕНИЕ ЦАЙТГАЙСТ

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

Д
Асоциация Живея безплатен център

Град/село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование

 

ЧП

Д
Асоциация за Европейска и атлантическа интеграция

Град/село: sofia
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Здравеопазване, права на пациента; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Град/село: Нови хан
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ-2010

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ

Град/село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование; Околна среда

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА УПРАВЛЕНИЕТО

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ ИНФОРМАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ В МЕДИЦИНАТА - АРИКОМ - ПЛАЦЕБО

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Здравеопазване, права на пациента; Образование

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ

Град/село: Ямбол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ ЗДРАВЕ

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Здравеопазване, права на пациента

 

ОП

Асоциация здраве и бъдеще

Град/село: Перник
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНСКО ОБЩЕСТВО

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ МУКОВИСЦИДОЗА

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента

«    1  2  3  4  5  6  ... 51   »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци