Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
23

Корекция на търсенето

 

Клонове на чуждестанни НПО в България

База от данни на всички неправителствени организации - Клонове на чуждестанни НПО в България

 

ОП

Американски съвет за международно образование България

Град/село: София
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ОП

Амнести Интернешънъл България

Град/село: София
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност: Защита на човешки права

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци