English   14263 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 74 (0,0111 секунди)
 
ОП

СВЕТОВНА ФОНДАЦИЯ ЗА СИРАЦИТЕ - КЛОН БЪЛГАРИЯ

Област: София
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование
ОП

ЛОВС ХОУП ИНТЕРНЕШЪНАЛ-КЛОН БЪЛГАРИЯ

Област: София
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност:
ОП

УКРАИНСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ - КЛОН ГР. НЕСЕБЪР, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Област: Бургас
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност: Образование
ОП

АСОЦИАЦИЯ ГРУПО ДИ ВОЛОНТАРИАТО СОЛИДАРИЕТА - КЛОН БЪЛГАРИЯ

Област: София
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики
ОП

МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ МИТРА - КЛОН БЪЛГАРИЯ

Област: София
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност: Култура и изкуство
ОП

КЛОН НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ЦЕНТЪР РЬОРИХ В БЪЛГАРИЯ

Област: София
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство
ОП

АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНО ОСИНОВЯВАНЕ ДЕНИС, КЛОН БЪЛГАРИЯ

Област: София
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност:
ОП

БАЛКАНСКИ ДЕПАРТАМЕНТ НА СДРУЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДЕН КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Област: София
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики
ОП

КЛОН В БЪЛГАРИЯ НА КОМИТЕТА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА НАСЛЕДСТВОТО НА РЬОРИХ

Област: София
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики
ОП

БРИТАНСКИ СЪВЕТ - КЛОН БЪЛГАРИЯ

Област: София
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност: Образование
ОП

МЕЖДУНАРОДНА АКАДЕМИЯ ЗА ДЕТСКО - ЮНОШЕСКИ ТУРИЗЪМ И КРАЕВЕДСТВО -БЪЛГАРИЯ /МАДЮТК - БЪЛГАРИЯ/

Област: Плевен
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност: Образование
ОП

ЛЕКАРИ БЕЗ ГРАНИЦИ- КЛОН БЪЛГАРИЯ

Област: София
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност:
ОП

ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ НА РАБОТНИЦИ ОТ АГРАРНИ ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ- КЛОНА НА ЧУЖДЕСТРАННО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Област:
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование
1234
Корекция на търсенето