English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 145 (0,1708 секунди)
 
ОП

ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ

Област: Добрич
Град/Село: Добрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Образование; IT развитие
ОП

Българска асоциация на производителите, вносителите и търговците на ЛПС

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Професионални организации; Друго
ОП

Национална асоциация на млекопреработвателите

Област: София
Град/Село: гр. София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП

Браншова камара на таксиметровите водачи и превозвачи

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП Д

Сдружение за възстановяване и ремонт на хижа "Планински извори"

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Местни инициативни групи; Околна среда
ОП

Национално сдружение на българските спедитори

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП

Българска асоциация за конен туризъм

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Околна среда; Професионални организации
ОП Д

Сдружение за биологично пчеларство

Област: Велико Търново
Град/Село: Елена
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Околна среда; Професионални организации
ОП

Асоциация на търговците на стоки за детето в България

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП

Съюз по автоматика и информатика Джон Атанасов

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Клубове по интереси; IT развитие
ОП Д

САИ Джон Атанасов

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; IT развитие
ОП

Браншова камара на дървообработващата и мебелна промишленост

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП Д

Младежка инициативност в българското общество

Област: Плевен
Град/Село: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Защита на човешки права; Младежки въпроси, политики и изследвания
ОП Д

Туристическа асоциация Банско

Област: Благоевград
Град/Село: Банско
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП

Българо - Казахстански Tехнологичен Институт

Област: Пловдив
Град/Село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Етнически въпроси; Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права
ОП

Българско дружество за връзки с обществеността

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП Д

Сдружение ФИАБЦИ-България

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Насърчаване на икономическото развитие; Професионални организации
ОП

Българска асоциация на регионалните медии

Област: София област
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП

Съюз за стопанска инициатива

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Законодателство, застъпничество, публични политики; Насърчаване на икономическото развитие
ОП

Българска Асоциация Полимери

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
123456...8
Корекция на търсенето