English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 118 (0,0399 секунди)
 
ОП

Сдружение "Вяра и надежда"

Област: Кърджали
Град/Село: Момчилград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Проблеми на децата; Социални услуги
ОП

Сдружение "Религиозна Толерантност"

Област: Кърджали
Град/Село: Кърджали
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП Д

Сдружение ОМЕГА

Област: Кърджали
Град/Село: Кърджали
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания
ОП Д

Фондация "Надежда" - Кърджали

Област: Кърджали
Град/Село: Кърджали
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Проблеми на децата; IT развитие
ОП Д

Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции

Област: Кърджали
Град/Село: гр. Кърджали
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Образование; IT развитие
ОП

Сдружение инициатива за развитие - Кърджали решава

Област: Кърджали
Град/Село: Кърджали
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование
ОП Д

Ахрида - Дестинация Родопи

Област: Кърджали
Град/Село: Кърджали
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Насърчаване на икономическото развитие; IT развитие
ОП

Жени за жени

Област: Кърджали
Град/Село: гр. Кърджали
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Проблеми на жените, джендър въпроси; Социални услуги
ОП

Читалище "Пеньо Пенев"

Област: Кърджали
Град/Село: Кърчовско
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство
ОП

Клуб “Неиздадени ръкописи”

Област: Кърджали
Град/Село: Кърджали
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Култура и изкуство; Местни инициативни групи
ОП

Българска асоциация Приложни изкуства

Област: Кърджали
Град/Село: Кърджали
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Насърчаване на икономическото развитие; Образование
ОП

НЧ "Родопски фар 1938"

Област: Кърджали
Град/Село: Кърджали
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Читалищни дейности
ОП

Диалог

Област: Кърджали
Град/Село: Кърджали
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Младежки въпроси, политики и изследвания; Социални услуги
ОП Д

НЧ"д-р Петър Берон1946"

Област: Кърджали
Град/Село: с.Странджево
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Читалищни дейности
ОП

Артпроекти

Област: Кърджали
Град/Село: гр.Кърдажали
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство
ОП

Сдружение "МИГ Крумовград"

Област: Кърджали
Град/Село: Крумовград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Друго
ОП Д

Младежко сдружение Момчил юнак

Област: Кърджали
Град/Село: Момчилград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания
ОП

Възраждане 2010

Област: Кърджали
Град/Село: Кирково
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование
ОП

Център за развитие - Кърджали

Област: Кърджали
Град/Село: гр. Кърджали
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство
ОП

Новото тракийско злато

Област: Кърджали
Град/Село: Кърджали
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
12345...6
Корекция на търсенето