English   14319 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 141 (0,1349 секунди)
 
ОП Д

Сдружение "Институт по екологично строителство"

Област: Перник
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Образование; Околна среда
ОП Д

Съвет по туризъм - Пловдив

Област: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП Д

Български планинарски съюз

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Околна среда; Физическо възпитание и спорт
ОП

Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Законодателство, застъпничество, публични политики; Насърчаване на икономическото развитие
ОП Д

СДРУЖЕНИЕ "ДУПНИЦА-СОПОТ-БЪДЕЩЕ"

Област: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Етнически въпроси; Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Здравеопазване, права на пациента; Клубове по интереси; Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
ОП

Български дигитален клъстер

Област: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Насърчаване на икономическото развитие; IT развитие
ОП Д

Национален туристически клъстер "Българският пътеводител"

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП Д

Българска асоциация за алтернативен туризъм

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда
ОП Д

Българска транспортна камара

Област: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Образование; Околна среда
ОП Д

Такси клуб - България

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Насърчаване на икономическото развитие; Професионални организации
ОП

Коучинг асоциация България

Област: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Образование; Друго
ОП

Национално сдружение пропърти мениджъри

Област: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП Д

Сдружение "Кей-Търн"

Област: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Култура и изкуство; Насърчаване на дарителството/доброволчеството
ОП Д

Асоциация на сухопътните войски на България

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Защита на човешки права; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
ОП

Фондация НОИС

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Браншови организации; Законодателство, застъпничество, публични политики; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
ОП

Демонстрационен НПО профил

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Браншови организации; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Социални услуги
ОП

Асоциация на българските туроператори и туристически агенти

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП Д

Асоциация Канабиноидна Индустрия за Здравето на Човека

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Законодателство, застъпничество, публични политики; Насърчаване на икономическото развитие
ОП Д

Асоциация "Българска книга"

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство
ОП

Българо-румънска търговско-промишлена палата

Област: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие
12345...8
Корекция на търсенето