Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
17

Корекция на търсенето

 

Насърчаване на дарителството/доброволчеството в България

База от данни на всички неправителствени организации, работещи в сфера на дейност "Насърчаване на дарителството/доброволчеството".

 

ОП

Д
42 тренинг

Град/село:
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование

 

ЧП

Not Сфера България

Град/село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование

 

ОП

Д
Oбичащи сърца

Град/село:
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Проблеми на децата

 

ОП

Д
Активна солидарност

Град/село:
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Предоставяне на дарения/грантове

 

ОП

Д
Активно общество

Град/село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството

 

ОП

Д
Алианс за Петрич

Град/село:
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството

 

ОП

Д
Алтернативи Интернешънъл

Град/село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Социални услуги

 

ОП

Алтернативи, Доброволчество, Развитие - Ал-До-Ра - Шумен

Град/село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството

 

ОП

Д
Андромеда

Град/село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Проблеми на жените, джендър въпроси; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Д
АНИМАЛ ХОУП ВАРНА

Град/село:
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Проблеми на децата

 

ОП

Арменско Благотворително Дружество - София

Град/село:
Тип: Клон на чуждестанна НПО
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Култура и изкуство; Насърчаване на дарителството/доброволчеството

 

ОП

Арт Форум

Град/село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование

 

ОП

Д
Артерия

Град/село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Насърчаване на дарителството/доброволчеството

 

ОП

Асоциация Голям брат, Голяма сестра - България

Град/село:
Тип: Клон на чуждестанна НПО
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Социални услуги

 

ОП

Д
Асоциация Живея безплатен център

Град/село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование

 

ОП

Д
Асоциация младежки дейности и спорт

Град/село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Социални услуги; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Асоциация на обществените фондации в България

Град/село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството

 

ОП

Д
Асоциация по настолни игри „Средец, уважаван и любим“

Град/село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Култура и изкуство; Насърчаване на дарителството/доброволчеството

 

ОП

Асоциация Човеколюбие

Град/село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството

 

ОП

АСТИКА

Град/село:
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството

   1  2  3  4  ... 12   »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци