English   14402 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 50 (0,0102 секунди)
 
ОП

Светозара

Област: София
Град/Село: София
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Проблеми на децата; Физическо възпитание и спорт; Друго
ОП

Spring Impact

Област: София
Град/Село: София
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Образование; Развитие на местни общности, квартални сдружения
ОП Д

Доброволци за Рециклиране на Пластмаса

Област: София
Град/Село: Sofia
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Околна среда; Развитие на местни общности, квартални сдружения
ОП Д

Независими експерти за открито управление на гражданското общество

Област: София
Град/Село: София
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Социални услуги
ОП Д

БОЛД - Българска общност за либерална демокрация

Област: София
Град/Село: София
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Развитие на местни общности, квартални сдружения
ОП Д

РАЗВИТИЕ АЯ

Област: София
Град/Село: София
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП

Global Shapers Community - Sofia Hub

Област: София
Град/Село: София
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП

Международен есенен научно-образователен форум

Област: София
Град/Село: София
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Образование
ОП

Зона за умения

Област: София
Град/Село: София
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания
ОП

Международен младежки център - Стара Загора

Област: Стара Загора
Град/Село: Стара Загора
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП Д

Център за изследвания и иновации в неформалното образование (ЦИИНО)

Област: София
Град/Село: София
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Образование; Друго
ОП Д

Клуб "Пеещи скали"

Област: Габрово
Град/Село: Габрово, Велико Търново, София
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование; Околна среда
ОП Д

Неформална гражданска група \"Нова Зора\"

Област: Пловдив
Град/Село: Каравелово
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Образование
ОП Д

Милостив

Област: София
Град/Село: София
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Социални услуги; Предоставяне на дарения/грантове
ОП

Раковина

Област: Варна
Град/Село: Варна
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Култура и изкуство
ОП

Ученически съвет при СУ "Васил Левски" - Троян

Област: Ловеч
Град/Село: Троян
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП Д

Академия за бегачи

Област: София
Град/Село: София
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
ОП Д

Стара Река

Област: Велико Търново
Град/Село: Велико Търново
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Проблеми на децата
ОП Д

ВИХЪРЪ - пространство за култура и изкуство

Област: Стара Загора
Град/Село: Казанлък
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Друго
ОП Д

Център за работа с доброволци "Родина" Стара Загора

Област: Стара Загора
Град/Село: Стара Загора
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование
Корекция на търсенето