Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
27

Корекция на търсенето

 

Околна среда в България

База от данни на всички неправителствени организации, работещи в сфера на дейност "Околна среда".

 

ЧП

Асоциация "Корпоративна Социална Отговорност - България"

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда

 

ОП

Д
Асоциация Енергия 21

Град/село: Sofia
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Образование; Околна среда

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ

Град/село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование; Околна среда

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ НА БАЛКАНИТЕ

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Образование; Околна среда

 

ОП

Асоциация за подпомагане на населението и защита на околната среда при бедствия и аварии "Свети Иван Рилски"

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Околна среда; Друго

 

ОП

Д
Асоциация за развите на гражданското общество - Плевен

Град/село: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Околна среда; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ЧП

Асоциация за развитие на планинските общини в Република България

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

 

ОП

Асоциация на парковете в България

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Околна среда

 

ОП

Асоциация на Спелеоклубовете в София

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда; Физическо възпитание и спорт

 

ЧП

Асоциация Национална Мрежа

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Околна среда; Социални услуги

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ ЮГОИЗТОЧЕН ПИРИН

Град/село: Делчево
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Околна среда

 

ОП

АТУМ

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Околна среда

 

ОП

Д
Балкан фолк фест

Град/село: Варна
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Околна среда

 

ОП

Балкански тайни

Град/село: с. Паволче
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Околна среда

 

ОП

Д
Бартина

Град/село: с.БАРУТИН
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Култура и изкуство; Околна среда

 

ЧП

Д
Без граници 21 век

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда

 

ОП

Бели Лом

Град/село: гр.Русе,
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда

 

ОП

Бетани България

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование; Околна среда; Друго

 

ОП

Д
Био град София

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Околна среда

 

ОП

БИОИДЕИ

Град/село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Околна среда

«    1  2  3  4  5  ... 22   »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци