English   14241 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 317 (0,1788 секунди)
 
ОП Д

Учебна работилница Европа

Област: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП Д

Читалище ЛИК-1959 , Плевен

Област: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование
ОП

МЛАДЕЖКИ ФОРУМ

Област: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование
ОП

Фондация Спортен Плевен

Област: Плевен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Физическо възпитание и спорт
ОП

Равносметка

Област: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Насърчаване на икономическото развитие
ОП

ФБС Симеонов БС

Област: Плевен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда; Развитие на местни общности, квартални сдружения
ОП Д

Размах

Област: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП Д

Сдружение "Пъстра палитра"

Област: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Околна среда
ОП

Плевенски обществен фонд - Читалища

Област: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование
ОП

Народно читалище Напредък 1871

Област: Плевен
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Браншови организации; Етнически въпроси; Защита на човешки права
ОП Д

Сдружение Българска асоциация за лица с увреждания-Плевен

Област: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Социални услуги
ОП Д

ЕКО БАЙКАЛ

Област: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда; Проблеми на децата
ОП Д

Сдружение "Зорница"

Област: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Друго
ОП Д

Народно читалище"Иван Джонев - 2010" Плевен

Област: Плевен
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Читалищни дейности
ОП

Сдружение на помагащи специалисти в социалната сфера „Малки стъпки”

Област: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги
ОП Д

Регионален център за подпомагане на стопанските предприемачи

Област: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Образование
ОП Д

Асоциация "Младежка инициатива за гражданско общество"

Област: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП

Фондация "Съвременна плевенска медия"

Област: Плевен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП Д

Фондация ДИРЯ

Област: Плевен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Култура и изкуство; Местни инициативни групи
ОП Д

Дунавски вина

Област: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие
12345...16
Корекция на търсенето