Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
25

Корекция на търсенето

 

Проблеми на децата в Габрово

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Проблеми на децата в Габрово

 

ОП

Д
Oбичащи сърца

Град/село: Tryavna
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Проблеми на децата

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО "РАЙЧО КАРОЛЕВ"

Град/село: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Проблеми на децата; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Фондация `Качество в образованието`

Град/село: Габрово
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Проблеми на децата

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци