English   14417 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 153 (0,0445 секунди)
 
ОП

Фондация "За нашето бъдеще"

Област: Разград
Град/Село: Разград
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Проблеми на децата
ОП Д

НЧ "Слънчев лъч-1902г."

Област: Разград
Град/Село: с. Островче
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Социални услуги; Читалищни дейности
ОП Д

Феникс - Разград

Област: Разград
Град/Село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания
ОП Д

ЖАНЕТА - Женска алтернатива за независимост, етническа толерантност и асоцииране

Област: Разград
Град/Село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги
ОП Д

Младежки клуб Инитиум

Област: Разград
Град/Село: Razgrad
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Младежки въпроси, политики и изследвания
ОП

Фондация "Обществен дарителски фонд за Разград"

Област: Разград
Град/Село: Разград
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Предоставяне на дарения/грантове
ОП Д

СНЦ \"Потомци на Дуло\"

Област: Разград
Град/Село: Кубрат
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Околна среда
ОП Д

Народно читалище "Делиорман 2014 г"

Област: Разград
Град/Село: Разград
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Читалищни дейности
ОП Д

Фабрика детските мечти

Област: Разград
Град/Село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания; Проблеми на децата
ОП

Кауза Разград

Област: Разград
Град/Село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Местни инициативни групи; Околна среда
ОП

СНЦ "Родно Лудогорие"

Област: Разград
Град/Село: Свещари
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Проблеми на децата
ОП Д

КОРЕЛ

Област: Разград
Град/Село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Околна среда; Развитие на местни общности, квартални сдружения
ОП

Сдружение за развитие и подкрепа на младежите в Кубрат "Нашето бъдеще"

Област: Разград
Град/Село: Кубрат
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания
ОП Д

СНЦ" Организация на младите инвалиди в град Разград"

Област: Разград
Град/Село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Етнически въпроси; Клубове по интереси
ОП

Център на НПО - Разград

Област: Разград
Град/Село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Законодателство, застъпничество, публични политики; Социални услуги
ОП

Консултантски клуб за гражданско образование

Област: Разград
Град/Село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания; Развитие на местни общности, квартални сдружения
ОП

ЖНРО КАРМЕН

Област: Разград
Град/Село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги
ОП

СДРУЖЕНИЕ "СОЦИАЛНО И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Област: Разград
Град/Село: с.Бели Лом
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания
ОП

Асоциация Интегро - Разград

Област: Разград
Град/Село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Местни инициативни групи; Развитие на местни общности, квартални сдружения
ОП

Младежки форум 2001

Област: Разград
Град/Село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Социални услуги
12345...8
Корекция на търсенето