Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
24

Корекция на търсенето

 

Неправителствени организации в област Разград

База от данни на всички неправителствени организации, работещи в област Разград. Включени са фондации, сдружения, спортни клубове и федерации, читалища и училищни настоятелства.

 

ОП

Дружество за деиците на културата

Град/село: гр. Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

ДРУЖЕСТВО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЯ НА ЗНАНИЯ

Град/село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

ЕВРОИНТЕЛЕКТ

Град/село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование

 

ОП

ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА САМУИЛ

Град/село: Самуил
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

ЕЛЕКТРОМОБИЛИ ЗА РЕГИОНИТЕ - ИСПЕРИХ

Град/село: Исперих
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

ЕУФОРИЯ ВОДОЛАЗЕН ЦЕНТЪР

Град/село: Кубрат
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ЖАНЕТА - Женска алтернатива за независимост, етническа толерантност и асоцииране

Град/село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги

 

ОП

ЖНРО КАРМЕН

Град/село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги

 

ОП

ЗАЕДНО В ЕВРОПА -2007

Град/село: Завет
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ЗОРНИЦА

Град/село: Исперих
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

Извори на Капанския фолклор и занаяти

Град/село: гр. Разград
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство

 

ОП

ИНИЦИАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

Град/село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ИНИЦИАТИВА ЗА ЕВРОПА

Град/село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

ИСПЕРИХ- ЕКО

Град/село: Исперих
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство

 

ОП

Кауза Разград

Град/село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Местни инициативни групи; Околна среда

 

ОП

КИБЕЛА

Град/село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

КЛУБ БЕТА

Град/село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

КЛУБ ЗА АВИАЦИОННИ И ТЕХНИЧЕСКИ СПОРТОВЕ ДИНАМИК ГРАД РАЗГРАД

Град/село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт

 

ОП

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА - ЛУДОГОРИЕ

Град/село: Кубрат
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

КЛУБ НА СПОРТИСТИ И ТУРИСТИ ВЕТЕРАНИ ЗЛАТНА ЕСЕН

Град/село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт

«    1  2  3  4  5  ... 8   »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци