English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 153 (0,0439 секунди)
 
ОП

ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОРНИ ГРУПИ

Област: Разград
Град/Село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
ОП

СПОРТЕН КЛУБ ПО ФИТНЕС И КУЛТУРИЗЪМ ФЛЕКС

Област: Разград
Град/Село: Разград
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
ОП

ИСПЕРИХ- ЕКО

Област: Разград
Град/Село: Исперих
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство
ОП

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - КУБРАТ

Област: Разград
Град/Село: Кубрат
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
ОП

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ИСПЕРИХ

Област: Разград
Град/Село: Исперих
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
ОП

ФК СТАРА СИЛА

Област: Разград
Град/Село: Старо селище
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт
ОП

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА- ЛОЗНИЦА- САМУИЛ -2010

Област: Разград
Град/Село: Лозница
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
ОП

ГОРИТЕ В МЕСТНОСТТА "ПЧЕЛИНА" В ГР. РАЗГРАД-ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ

Област: Разград
Град/Село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование
ОП

СПОРТЕН КЛУБ БУЛ, ПЕТАНКА, РАФА И ТУРИЗЪМ-АБРИТУС

Област: Разград
Град/Село: Разград
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
ОП

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ

Област: Разград
Град/Село: Завет
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи
ОП

СПОРТЕН КЛУБ ЛОРД-1

Област: Разград
Град/Село: Кубрат
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
ОП

ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ КЛУБ СПОРТ АТЛЕТИК

Област: Разград
Град/Село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
ОП

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА БЕЛИ ЛОМ- БУЙНОВО

Област: Разград
Град/Село: Буйново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт
ОП

СПОРТЕН КЛУБ "БУШИ" ГР. РАЗГРАД

Област: Разград
Град/Село: Разград
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
ОП

ЕЛЕКТРОМОБИЛИ ЗА РЕГИОНИТЕ - ИСПЕРИХ

Област: Разград
Град/Село: Исперих
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
ОП

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОК С МАРЧИАНО

Област: Разград
Град/Село: Разград
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
ОП

АМОР-АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕСТНО ОБЩНОСТНО РАЗВИТИЕ

Област: Разград
Град/Село: Медовене
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство
ОП

СИНХРОН - 2013

Област: Разград
Град/Село: Кубрат
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики
ОП

КУРАЖ И ДОСТОЙНСТВО

Област: Разград
Град/Село: Разград
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Физическо възпитание и спорт
ОП

ДИАБЕТ - РАЗГРАД

Област: Разград
Град/Село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
1...45678
Корекция на търсенето