English   14241 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 8592 (0,8449 секунди)
 
ОП Д

Ай Eм Ю Пийс Глобал

Област: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП Д

КОГНИЦИЯ

Област: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Околна среда; Социални услуги
ОП Д

Отвори очи

Област: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Социални услуги; Друго
ОП

SOS Детски селища България

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Образование; Социални услуги
ОП Д

ВВФ - Световен фонд за дивата природа, България

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда
ОП Д

ТОЧКА - ЗАПЕТАЯ

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Социални услуги
ОП

Федерация на социалните сдружения в България

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Образование; Социални услуги
ОП

Бизнес Информационен и Консултантски Център - Сандански

Област: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие
ОП

Съюз на глухите в България

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Социални услуги; Друго
ОП Д

Асоциация НАЯ

Област: Търговище
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Проблеми на жените, джендър въпроси; Социални услуги
ОП

Млад планинар

Област: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Околна среда; Физическо възпитание и спорт
ОП

Национална организация "Малки български хора"

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Социални услуги; Друго
ОП Д

Грийнпийс – България (ЮЛНЦ ЕС За Земята)

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Околна среда
ОП Д

Елита

Област: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Проблеми на децата
ОП Д

Операция: Плюшено Мече

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование; Проблеми на децата
ОП

Национална мрежа за децата

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права
ОП Д

СНЦ `Млади, активни, креативни`

Област: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Проблеми на жените, джендър въпроси
ОП

Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе"

Област: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Законодателство, застъпничество, публични политики; Образование
ОП Д

Институт по медиация и управление на спорове

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Друго
ОП Д

Българска Хънтингтън Асоциация

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Здравеопазване, права на пациента; Социални услуги
12345...430
Корекция на търсенето