English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 8615 (1,1138 секунди)
 
ОП Д

Мулти култи колектив

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
ОП Д

Стартъп Фектъри

Област: Русе
Град/Село: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; IT развитие
ОП Д

Асоциация УНИКАЛ

Област: Варна
Град/Село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Младежки въпроси, политики и изследвания; Проблеми на децата
ОП

Национална мрежа за децата

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права
ОП

Зарика

Област: Благоевград
Град/Село: Банско
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП

SOS Детски селища България

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Образование; Социални услуги
ОП

АПРСЗ „Само днес“

Област: Варна
Град/Село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги; Друго
ОП Д

Български планинарски съюз

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Околна среда; Физическо възпитание и спорт
ОП Д

Младежко европейско общество

Област: Благоевград
Град/Село: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството
ОП Д

Регионална енергийна агенция - Пазарджик

Област: Пазарджик
Град/Село: гр. Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Околна среда; Друго
ОП Д

Сдружение Знание - Ловеч

Област: Ловеч
Град/Село: Ловеч
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Култура и изкуство; Образование
ОП Д

Невидими животни

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Околна среда; Друго
ОП Д

Сдружение "Мисия.Иновации.Гражданство"

Област: Ловеч
Град/Село: Ловеч
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование
ОП

Променяй се, откривай и се развивай чрез обмен

Област: Перник
Град/Село: Перник
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП Д

СНЦ `Млади, активни, креативни`

Област: Пловдив
Град/Село: Куртово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Проблеми на жените, джендър въпроси
ОП

Мундус България

Област: София
Град/Село: СОФИЯ
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго
ОП

СНЦ "Младежки и граждански инициативи в Розовата долина"

Област: Пловдив
Град/Село: Карлово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Проблеми на жените, джендър въпроси
ОП Д

Заедно за Банкя

Област: София
Град/Село: гр. София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Развитие на местни общности, квартални сдружения
ОП

Национална школа по мениджмънт

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Образование
ОП Д

Ареа 05 Дистрикт 30 Зонта Интернешънъл

Област: Стара Загора
Град/Село: Стара Загора
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Проблеми на жените, джендър въпроси
12345...431
Корекция на търсенето