Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
11

Корекция на търсенето

 

Неправителствени организации в област Силистра

База от данни на всички неправителствени организации, работещи в област Силистра. Включени са фондации, сдружения, спортни клубове и федерации, читалища и училищни настоятелства.

 

ОП

КРЕПОСТ

Град/село: Тутракан
Тип: Фондация
Сфера на дейност:

 

ОП

ЛАЙЪНС КЛУБ СИЛИСТРА

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование; Социални услуги

 

ОП

ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ СПОРТЕН КЛУБ "ОЛИМП - 97"

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ЛОВНО - РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО "ДУЛОВО 2000"

Град/село: Дулово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СОКОЛ

Град/село: Тутракан
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СОКОЛ 1 СИЛИСТРА

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт

 

ОП

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДУЛОВО

Град/село: Дулово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ИЗТОЧНА ДУНАВСКА ЕЛИА

Град/село: Тутракан
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ

Град/село: Тутракан
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство

 

ОП

МЛАДЕЖИ В ДЕЙСТВИЕ

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование

 

ОП

МЛАДЕЖКА ИНИЦИАТИВА

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

Младежка организация за европейска Силистра

Град/село: Айдемир
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания; Социални услуги

 

ОП

МОСТ МЕДИЯ - С

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство

 

ОП

НАДЕЖДА 2008

Град/село: Алфатар
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

НАДЕЖДА 2010

Град/село: Силистра
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт

 

ОП

НАДЕЖДА ЗА ДОБРО БЪДЕЩЕ

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

НАРИЯ

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

Д
Народно читалище "Ведрина 1997"

Град/село: с.Косара
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Читалищни дейности; Друго

 

ОП

НАСТОЯТЕЛСТВО НА ПМГ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИЦИТЕ С РАЙОННИ ФУНКЦИИ

Град/село: Дулово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента

«    1  2  3  4  5  6  ... 7   »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци