Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22

Корекция на търсенето

 

Проблеми на децата в Сливен

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Проблеми на децата в Сливен

 

ОП

Д
Сдружение "Хоризонти"

Град/село: Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Проблеми на децата; Социални услуги

 

ОП

Съзвездия

Град/село: Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Проблеми на децата; Социални услуги

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци