English   14402 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 11 (0,0213 секунди)
 
ОП Д

НАРОДНО ДРУЖЕСТВО РОДОПИ

Област: Смолян
Град/Село: Девин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
ОП Д

Сдружение "Родопско сърце"

Област: Смолян
Град/Село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Насърчаване на икономическото развитие
ОП

Вектор

Област: Смолян
Град/Село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство; Околна среда
ОП

Клуб Отворено общество - Смолян

Област: Смолян
Град/Село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Насърчаване на икономическото развитие; Образование; Друго
ОП

Асоциация на родопски общини

Област: Смолян
Град/Село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
ОП

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО " РОДОПЕЯ "

Област: Смолян
Град/Село: Ягодина
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт
ОП

СДРУЖЕНИЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ - НАДЕЖДА

Област: Смолян
Град/Село: Златоград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики
ОП

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ "СОЦИУМ +"

Област: Смолян
Град/Село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Образование
ОП

ПРОЕКТ РОДОПИ

Област: Смолян
Град/Село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство; Местни инициативни групи
ОП

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Област: Смолян
Град/Село: Чепеларе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Здравеопазване, права на пациента
ОП

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ

Област: Смолян
Град/Село: Доспат
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики
Корекция на търсенето