English   14417 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 1 (0,0044 секунди)
 
ОП

НЕМСКА ХУМАНИТАРНА ФОНДАЦИЯ

Област: Смолян
Град/Село: Смолян
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност:
Корекция на търсенето