English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 13 (0,0294 секунди)
 
ОП Д

Сдружение "Родопско сърце"

Област: Смолян
Град/Село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Насърчаване на икономическото развитие
ОП Д

Мечи Чал-Рожен

Област: Смолян
Град/Село: Чепеларе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Образование
ОП

Сдружение "Еврорадар"

Област: Смолян
Град/Село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда
ОП Д

Сдружение "Родопи без граници"

Област: Смолян
Град/Село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда
ОП Д

Регионална стопанска камара - Смолян

Област: Смолян
Град/Село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Професионални организации
ОП

Клуб Отворено общество - Смолян

Област: Смолян
Град/Село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Насърчаване на икономическото развитие; Образование; Друго
ОП Д

FUN IN THE MOUNTAIN

Област: Смолян
Град/Село: Град Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда
ОП

Сдружение за устойчиво развитие на село Полковник Серафимово

Област: Смолян
Град/Село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие
ОП

Център за устойчиво развитие на планината

Област: Смолян
Град/Село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда
ОП

Център за насърчаване и съдействие на предприемачеството Бизнес център - Девин

Област: Смолян
Град/Село: Девин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие
ОП

Смолянска търговско - промишлена палата

Област: Смолян
Град/Село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие
ОП

Съюз на Българските организации за социални дейности,заетост и предприемачество

Област: Смолян
Град/Село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Насърчаване на икономическото развитие; Социални услуги
ОП

Център за развитие на община Златоград

Област: Смолян
Град/Село: Златоград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Развитие на местни общности, квартални сдружения; IT развитие
Корекция на търсенето