Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21

Корекция на търсенето

 

Насърчаване на икономическото развитие в Смолян

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Насърчаване на икономическото развитие в Смолян

 

ОП

Д
FUN IN THE MOUNTAIN

Град/село: Град Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

 

ОП

Клуб Отворено общество - Смолян

Град/село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Насърчаване на икономическото развитие; Образование; Друго

 

ЧП

Д
Регионална стопанска камара - Смолян

Град/село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Професионални организации

 

ОП

Сдружение "Еврорадар"

Град/село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

 

ОП

Д
Сдружение "Родопи без граници"

Град/село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

 

ЧП

Сдружение за устойчиво развитие на село Полковник Серафимово

Град/село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие

 

ЧП

Смолянска търговско - промишлена палата

Град/село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Съюз на Българските организации за социални дейности,заетост и предприемачество

Град/село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Насърчаване на икономическото развитие; Социални услуги

 

ОП

Център за насърчаване и съдействие на предприемачеството Бизнес център - Девин

Град/село: Девин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Център за развитие на община Златоград

Град/село: Златоград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Развитие на местни общности, квартални сдружения; IT развитие

 

ОП

Център за устойчиво развитие на планината

Град/село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци