English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 145 (0,0363 секунди)
 
ОП Д

НАРОДНО ДРУЖЕСТВО РОДОПИ

Област: Смолян
Град/Село: Девин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
ОП Д

Сдружение за психосоциална подкрепа и личностно развитие Смолян

Област: Смолян
Град/Село: Смолн
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Развитие на местни общности, квартални сдружения; Социални услуги
ОП Д

Сдружение "Родопско сърце"

Област: Смолян
Град/Село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Насърчаване на икономическото развитие
ОП Д

Мечи Чал-Рожен

Област: Смолян
Град/Село: Чепеларе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Образование
ОП Д

СНЦ "Млади с въображение"

Област: Смолян
Град/Село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Социални услуги; Друго
ОП Д

СНЦ Био-Б-Еко

Област: Смолян
Град/Село: Борино
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда
ОП Д

Млади изследователи за младежко развитие

Област: Смолян
Град/Село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование
ОП

Сдружение "Еврорадар"

Област: Смолян
Град/Село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда
ОП

КЕБС - Кърнал Ейнджълс Бългериън Стрийт Догс

Област: Смолян
Град/Село: Полковник Серафимово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда; Развитие на местни общности, квартални сдружения
ОП

Активно Бъдеще

Област: Смолян
Град/Село: Смолян/София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда
ОП Д

Сдружение "Родопи без граници"

Област: Смолян
Град/Село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда
ОП Д

Дружество за разпространение на знания-Смолян

Област: Смолян
Град/Село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Социални услуги
ОП

Вектор

Област: Смолян
Град/Село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство; Околна среда
ОП Д

Забравената България

Област: Смолян
Град/Село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Околна среда; Друго
ОП Д

Артел 13

Област: Смолян
Град/Село: с. Киселчово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Култура и изкуство; Друго
ОП Д

Сдружение за социална интеграция

Област: Смолян
Град/Село: Златоград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания; Социални услуги
ОП Д

Регионална стопанска камара - Смолян

Област: Смолян
Град/Село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Професионални организации
ОП Д

Център за професионално обучение

Област: Смолян
Град/Село: Доспат
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование
ОП

Клуб Отворено общество - Смолян

Област: Смолян
Град/Село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Насърчаване на икономическото развитие; Образование; Друго
ОП Д

Тур де България

Област: Смолян
Град/Село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда
12345...8
Корекция на търсенето