English   14320 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 141 (0,1392 секунди)
 
ОП

Търговско-промишлена палата Враца

Област: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Насърчаване на икономическото развитие; Професионални организации
ОП Д

Българска асоциация по психотерапия

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Здравеопазване, права на пациента
ОП

Българска Модна Асоциация

Област: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Култура и изкуство; Насърчаване на икономическото развитие
ОП Д

Българска асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Клубове по интереси; Професионални организации
ОП

Народно читалище Напредък 1871

Област: Плевен
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Браншови организации; Етнически въпроси; Защита на човешки права
ОП

Съюз на европейските производители на зелена енергия

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Законодателство, застъпничество, публични политики; Насърчаване на икономическото развитие
ОП Д

Спортен клуб Мото Екстрийм- Русе

Област: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Физическо възпитание и спорт
ОП Д

Биотехнологичен и здравен клъстер

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Насърчаване на икономическото развитие; Друго
ОП

Съюз на геодезистите и земеустроителите в България

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Законодателство, застъпничество, публични политики; Насърчаване на икономическото развитие
ОП

Българска асоциация за иновации

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Насърчаване на икономическото развитие
ОП

Варненска туристическа камара

Област: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Насърчаване на икономическото развитие; Образование
ОП

Българска асоциация за елитно строителство

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП Д

Национална птицевъдна камара

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП Д

Териториална организация на научно-техническите съюзи - Варна

Област: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Клубове по интереси; Образование
ОП Д

Асоциация на българските села

Област: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Законодателство, застъпничество, публични политики; Насърчаване на икономическото развитие
ОП

Аутомотив Клъстер България

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Насърчаване на икономическото развитие
ОП

Национална асоциация на училищата по мода

Област: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Образование
ОП

Българска Е-комерс Асоциация

Област: София
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП

Асоциация на локомотивните машинисти

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Насърчаване на икономическото развитие; Професионални организации
12345...8
Корекция на търсенето