Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

Корекция на търсенето

 

Социални услуги в България

База от данни на всички неправителствени организации, работещи в сфера на дейност "Социални услуги".

 

ОП

Асоциация Детство за децата

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги

 

ЧП

Д
Асоциация за професионално обучение и ключови компетентности

Град/село: Лом
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Образование; Социални услуги

 

ОП

Асоциация за развитие на с. Петрово, общ. Сандански, обл. Благоевградска Славянка-2008

Град/село: с. Петрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Социални услуги; Друго

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Социални услуги

 

ОП

Асоциация Изида - Пловдив

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги

 

ОП

Д
Асоциация младежки дейности и спорт

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Социални услуги; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Д
Асоциация на българските лидери и предприемачи

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Образование; Социални услуги

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги

 

ОП

Д
Асоциация на Лайънс клубовете "Дистрикт 130 - България"

Град/село: Стара Загора
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Околна среда; Социални услуги

 

ОП

Асоциация на лица с интелектуални затруднения - Вяра, Надежда, Любов

Град/село: Перник
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Здравеопазване, права на пациента; Социални услуги

 

ОП

Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Проблеми на децата; Социални услуги

 

ЧП

Асоциация Национална Мрежа

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Околна среда; Социални услуги

 

ОП

Асоциация НАЯ

Град/село: Търговище
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги

 

ОП

Д
Ателие за социална работа

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Социални услуги

 

ОП

Бализ - Кюстендил

Град/село: КЮСТЕНДИЛ
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги

 

ОП

Без граници

Град/село: Троян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Социални услуги

 

ОП

Библейска лига - България

Град/село: гр. София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Клубове по интереси; Социални услуги

 

ОП

Библейско знание и подкрепа

Град/село: Асеновград
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Социални услуги

 

ОП

Бизнес агенция Варна

Град/село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Деца; Социални услуги

«    1  2  3  4  5  6  ... 37   »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци