English   14320 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 141 (0,1389 секунди)
 
ОП

Национално сдружение на българските спедитори

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП

Българска асоциация за конен туризъм

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Околна среда; Професионални организации
ОП Д

Сдружение за биологично пчеларство

Област: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Околна среда; Професионални организации
ОП

Асоциация на служителите в Прокуратурата на РБ, Национална следствена служба и Следствените отдели

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Законодателство, застъпничество, публични политики; Професионални организации
ОП

Асоциация на търговците на стоки за детето в България

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП

Съюз по автоматика и информатика Джон Атанасов

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Клубове по интереси; IT развитие
ОП Д

САИ Джон Атанасов

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; IT развитие
ОП

Браншова камара на дървообработващата и мебелна промишленост

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП Д

Младежка инициативност в българското общество

Област: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Защита на човешки права; Младежки въпроси, политики и изследвания
ОП Д

Туристическа асоциация Банско

Област: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП

Българо - Казахстански Tехнологичен Институт

Област: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Етнически въпроси; Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права
ОП

Българско дружество за връзки с обществеността

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП Д

Сдружение ФИАБЦИ-България

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Насърчаване на икономическото развитие; Професионални организации
ОП

Българска асоциация на регионалните медии

Област: София област
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП

Съюз за стопанска инициатива

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Законодателство, застъпничество, публични политики; Насърчаване на икономическото развитие
ОП

Българска Асоциация Полимери

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП

Съюз на хотелиерите на Златни пясъци - к.к. Златни пясъци

Област: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП

Българска Траурна Камара

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Законодателство, застъпничество, публични политики; Насърчаване на икономическото развитие
ОП

Българска асоциация на сомелиерите и виноценителите

Област: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Клубове по интереси
123456...8
Корекция на търсенето