English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 146 (0,1610 секунди)
 
ОП

Алианс за правно взаимодействие

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Професионални организации
ОП

Асоциация на производителите на машини и оборудване за хранителната промишленост

Област: Хасково
Град/Село: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП

Българска браншова камара по електронна промишленост и информатика

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Професионални организации; IT развитие
ОП

Българска асоциация за лизинг

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП

Българска асоциация по информационни технологии

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Законодателство, застъпничество, публични политики; IT развитие
ОП

Български институт за правно развитие

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП

Местна агенция за икономическо развитие-Разлог

Област: Благоевград
Град/Село: Разлог
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Насърчаване на икономическото развитие; Образование
ОП

Стопанска камара - Велико Търново

Област: Велико Търново
Град/Село: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП

Съюз на Българските организации за социални дейности,заетост и предприемачество

Област: Смолян
Град/Село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Насърчаване на икономическото развитие; Социални услуги
ОП

Асоциация на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП

Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП

Съюз на производителите на растителни масла и маслопродукти в България

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП

Съюз на птицевъдите в България

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП

Търговско промишлена палата - Гоце Делчев

Област: Благоевград
Град/Село: Гоце Делчев
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Професионални организации
ОП

Българска асоциация за биодинамично земеделие

Област: Благоевград
Град/Село: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП

Съюз на производителите на екологична енергия - Юг

Област: Благоевград
Град/Село: гр.Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда
ОП

Настоятелство при дом за деца лишени от родителска грижа "Александър Георгиев Коджакафалията" - гр.Бургас

Област: Бургас
Град/Село: гр.Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Защита на човешки права; Култура и изкуство
ОП

ИКТ Клъстер Варна

Област: Варна
Град/Село: гр. Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП

Асоциация за устойчиво развитие

Област: Кюстендил
Град/Село: гр.Кюстендил
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП

Гражданско сдружение Криминалист

Област: Сливен
Град/Село: гр.Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Защита на човешки права; Друго
1...45678
Корекция на търсенето