English   14417 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 145 (0,1979 секунди)
 
ОП

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ - ВИДИН

Област: Видин
Град/Село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Култура и изкуство; Образование
ОП

АСОЦИАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
ОП

АСОЦИАЦИЯ НА ЛЮБИТЕЛИТЕ НА ОРЪЖИЯ

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт
ОП

АСОЦИАЦИЯ СПОРТ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт
1...45678
Корекция на търсенето