English   14375 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 39 (0,0091 секунди)
 
ОП Д

СОПД "Училищно настоятелство "Св.св.Кирил и Методий"

Област: Пловдив
Град/Село: Кричим
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование; Проблеми на децата; Социални услуги
ОП Д

НЧ Светлина-1861

Област: Стара Загора
Град/Село: Шипка
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование; Читалищни дейности
ОП

Училищно настоятелство ПГТО "Дочо Михайлов" - гр. Тервел

Област: Добрич
Град/Село: Тервел
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование
ОП

Настоятелство при ОУ "Отец Паисий Хилендарски", гр. Елхово

Област: Ямбол
Град/Село: Елхово
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование
ОП

СУ Летец Христо Топракчиев

Област: София област
Град/Село: Божурище
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Образование; Физическо възпитание и спорт
ОП

Училищнo настоятелство при СОУ “Любен Каравелов”- Несебър

Област: Бургас
Град/Село: Несебър
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование; Проблеми на децата
ОП

Училищно настоятелство при ОУ Христо Ботев - с. Самораново

Област: Кюстендил
Град/Село: с. Самораново
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование
ОП

Настоятелство при Логопедична детска градина №20 "Бриз" Варна

Област: Варна
Град/Село: Варна
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование
ОП Д

Сдружение с нестопанска цел УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ЦДГ „БИЛЯНА"

Област: Ямбол
Град/Село: ЯМБОЛ
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование
ОП

Училищно настоятелство при СОУ "Максим Горки" - Стара Загора

Област: Стара Загора
Град/Село: Стара Загора
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование
ОП

Възраждане 2010

Област: Кърджали
Град/Село: Кирково
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование
ОП

Настоятелство Детска усмивка към ЦДГ №14

Област: Враца
Град/Село: Враца
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование
ОП

Училищно настоятелство при СОУ "Сава Доброплодни" - Шумен

Област: Шумен
Град/Село: Шумен
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование
ОП

Училищно настоятелство при ОДЗ 93

Област: София
Град/Село: гр.София
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование
ОП

Училищно настоятелство на училище Яне Сандански, Сандански

Област: Благоевград
Град/Село: Сандански
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование
ОП

Настоятелство на средно общообразователно училище "Отец Паисий" с.Микрево

Област: Благоевград
Град/Село: с. Микрево
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование
ОП

Училищно настоятелство Арсени Костенцев при Осмо СОУ Арсени Костенцев

Област: Благоевград
Град/Село: гр. Благоевград
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование
ОП

Училищно настоятелство при ОУ "СВ. Климент Охридски"

Област: Благоевград
Град/Село: село Дебрен
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование
ОП

Училищно настоятелство "Коледарче"

Област: Бургас
Град/Село: гр. Бургас
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование
ОП

Училищно настоятелство на помощно училище "Отец Паисий" гр.Бургас

Област: Бургас
Град/Село: град Бургас
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование
Корекция на търсенето