English   14417 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 2212 (0,2558 секунди)
 
ОП Д

Фондация "Работилница за граждански инициативи"

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Развитие на местни общности, квартални сдружения; Предоставяне на дарения/грантове
ОП Д

Фондация за достъп до права

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП Д

Фондация "Сийдър"

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Социални услуги
ОП Д

Светът на Мария

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Социални услуги
ОП Д

Фондация Екатерина Каравелова

Област: Пловдив
Град/Село: Пловдив
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование; Проблеми на жените, джендър въпроси
ОП Д

Обществен борд на ТЕЛЪС Интернешънъл в България

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование; Околна среда
ОП

Фондация "Мама има работа"

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Проблеми на жените, джендър въпроси
ОП

Институт за пазарна икономика

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
ОП Д

За Нашите Деца

Област: София
Град/Село: гр. София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Социални услуги
ОП

Заедно в час

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование
ОП

Четири лапи

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Околна среда; Друго
ОП Д

Фондация за социална промяна и включване

Област: София
Град/Село: гр.София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование; Социални услуги
ОП Д

Фондация Импакт Драйв

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Проблеми на жените, джендър въпроси; Друго
ОП

Благотворител

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование
ОП Д

Български фонд за жените

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Проблеми на жените, джендър въпроси; Предоставяне на дарения/грантове
ОП

Фондация Програма Достъп до информация (ПДИ)

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права
ОП Д

Аз съм София

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Развитие на местни общности, квартални сдружения; Друго
ОП

Фондация BCause

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Предоставяне на дарения/грантове; Друго
ОП Д

Файн Граф Арт

Област: София
Град/Село: Sofia
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование
ОП Д

Фондация "Смокиня"

Област: Пловдив
Град/Село: Пловдив
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование
12345...111
Корекция на търсенето

Неправителствените организации в България и тяхното развитие във времето

Видове фондации

Неправителствените организации в България биват 2 вида - фондации и сдружения, като те се създават независимо, вън от управлението на самата държава. Статистиката сочи, че по-предпочитана форма са сдруженията, а фондации се учредяват много по-рядко.

Интересен факт е, че до 1989 година на нашата територия, такива и не са били познати. Развитието на неправителствените организации започва след 1989 година и 1991г година, когато встъщност е приета Конституцията на Република България.

Но в днешни дни, макар и в толкова нестабилно време, фондациите и сдруженията изглеждат като трайни образувания. В България, към момента - всяка година се регистрират по над 800 новоформирани неправителствени организации, които работят в обществена полза.

Проучвания сочат, че най-често фондации биват насочени към спорта, образованието и културата, което само може да ни радва. Също така, не е тайна, че голяма част от неправителствените организации в България са неголеми и разполагат с ограничен ресурс за осъществяване на своята дейност.

Важно е да отбележим още, че по-голямата част от персоналния субстрат на неправителствените организации работи на доброволчески начела и се състои повече от жени. Неправителствените организации са нещо, което носи позитиви - за държавата и гражданите, но не е тайна, че дейността им остава слабо позната за голяма част от гражданите.

Проблемите свързани с околната среда и изменението на климата, равенството между половете и насилието, социалната справедливост на уязвими групи - това са част от водещите теми за сдруженията.

Сдружения с нестопанска цел в България

Сдруженията с нестопанска цел в България работят. Да, често пъти те разполагат с много малък, не особено добре платен персионал, но пък високо квалифициран и мотивиран. Неправителствените организации съществуват заради определена кауза и цел. Те притежават още стратегии за своето развитие и се стремят да разнообразяват финансовите си източници, но и затруднения при задържането на своя екип.


С неправителствените организации се работи лесно и успешно, като това е възможно на местно или национално ниво. Успявате да развивате контакти, дори и на международно ниво като всичко това прави възможно набиране на все повече съмишленици и вложители.

Една от добрите новини е, че статистиките сочат, че неправителствените организации в България привличат успешно все повече млади хора и доброволци, което означава само една - повишаване на доверието.

Смятаме, че за да имат по-голям успех, да са по-разпознаваеми и ефективни, неправителствените организации в България трябва да развиват стабилна връзка с гражданите. Би било страхотно, ако тези организации използват безбройните възможности на социалните мрежи и платформи, за да повишат доверието и направят контакта с хора още по-близък.

За голяма част от обществото, неправителствените организации с нестопанска цел са неразбираеми, което от своя страна води до невъзможност за привличането на гражданите. Съветваме Ви, при създаването на НПО в България да мислите дългосрочно, да направите проект и да имате идея откъде ще набавите необходимите финанси. Липсата на устойчивост води до незадоволителни резултати и в повечето случаи - пълен крах, който не е нашата цел. Ориентирани сме към успеха и целите, които гоним!

В България са известни много неправителствени организации, за които може да научите от необятното интернет пространство, а защо не и да се включите?