English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 335 (0,0561 секунди)
 
ОП Д

Академия за мечти

Област: Хасково
Град/Село: Димитровград
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Проблеми на жените, джендър въпроси; Социални услуги
ОП Д

Фондация ХАЛО 2019

Област: Хасково
Град/Село: Хасково
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство; Околна среда
ОП Д

Българска асоциация за хора с онкологични и други заболявания "Живот"

Област: Хасково
Град/Село: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Местни инициативни групи; Социални услуги
ОП Д

Алианс за регионално сътрудничество и развитие

Област: Хасково
Град/Село: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Насърчаване на икономическото развитие; Образование
ОП

Лекари без граници Швейцария – клон България

Област: Хасково
Град/Село: Harmanli
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента
ОП

Лекари без граници - Швейцария, проект Харманли

Област: Хасково
Град/Село: Харманли
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Здравеопазване, права на пациента
ОП

Бъдеще за Крепост

Област: Хасково
Град/Село: Крепост
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Култура и изкуство; Социални услуги
ОП

Регионално сдружение на общините "Марица"

Област: Хасково
Град/Село: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Друго
ОП

Бизнес център - Марица

Област: Хасково
Град/Село: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Насърчаване на икономическото развитие; Друго
ОП Д

Сдружение Икар

Област: Хасково
Град/Село: гр. Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания
ОП Д

Сдружение "Домино"

Област: Хасково
Град/Село: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП Д

Сдружение "Таланти"

Област: Хасково
Град/Село: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство
ОП Д

Младежки музикален център Свиленград

Област: Хасково
Град/Село: Свиленград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Култура и изкуство; Образование
ОП Д

Кибела

Област: Хасково
Град/Село: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Младежки въпроси, политики и изследвания; Проблеми на децата
ОП Д

Юнити

Област: Хасково
Град/Село: Харманли
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Проблеми на децата; Проблеми на жените, джендър въпроси
ОП Д

Знание за успех

Област: Хасково
Град/Село: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП Д

Шанс и закрила

Област: Хасково
Град/Село: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Проблеми на децата
ОП Д

Народно читалище "Просвета-1925

Област: Хасково
Град/Село: Лозен
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Читалищни дейности
ОП Д

Фондация "Х&Д Джендър перспективи"

Област: Хасково
Град/Село: Димитровград
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Проблеми на жените, джендър въпроси; Социални услуги
ОП

Тракийско устойчиво развитие

Област: Хасково
Град/Село: Коларово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие
12345...17
Корекция на търсенето