English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
НПО Профил

БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКИ ФОРУМ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация
 

Юридическа информация

Абревиатура:
Година на регистрация:
2000
Тип:
Сдружение
Статут:
Обществена полза, вписана в ЦР

Адрес и контакти

Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
Адрес:
Телефони:
Ел. поща:

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Покажи данните от ЦРЮЛНЦ
Име:
БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКИ ФОРУМ
Тип:
Сдружение
Статут:
Обществена полза, вписана в ЦР
Булстат:
121318904
Адрес:
ул. Тинтява 15-17
Търсене в ЦРЮЛНЦ:
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch