Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
29

НПО Профил

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОНЕН СПОРТ

Сдружение – спортен ...
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОНЕН СПОРТ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
131091180

Адрес
София, ул. Стефан Караджа 7 вх. Б ап. 11

Контакти
9816465

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch