Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
29

НПО Профил

Каритас България

Каритас България

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
Карита ...

Година на регистрация в съда
1995

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код
1504

Адрес
ул. „Оборище“ № 9, ап. 1

Телефони
02 9441858

Ел. поща
caritas@caritas.bg

Интернет страница
http://www.caritas.bg

Лице за контакт
Емануил Паташев

Facebook профил
Виж профил

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
НАЦИОНАЛНА КАТОЛИЧЕСКА ФЕДЕРАЦИЯ " КАРИТАС- БЪЛГАРИЯ "

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
831717723

Адрес
София, район Оборище ул. Оборище 9 партер ап. 2 п.к. 1504

Контакти
944-18-73; 946-11-33; caritas.bulgaria@caritas-bg.org

Интернет страница
www.caritas-bg.org

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch