English   14417 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
НПО Профил

Каритас България

Каритас България

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация
 

Юридическа информация

Абревиатура:
Карита ...
Година на регистрация:
1995
Тип:
Сдружение
Статут:
Обществена полза, вписана в ЦР

Адрес и контакти

Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1504
Адрес:
ул. „Оборище“ № 9, ап. 1
Телефони:
02 9441858
Ел. поща:
caritas@caritas.bg
Интернет страница:
http://www.caritas.bg
Лице за контакт:
Емануил Паташев
Facebook профил:
Виж Facebook профилa
Видео канал:
Виж видео канала

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Покажи данните от ЦРЮЛНЦ
Име:
НАЦИОНАЛНА КАТОЛИЧЕСКА ФЕДЕРАЦИЯ " КАРИТАС- БЪЛГАРИЯ "
Тип:
Сдружение
Статут:
Обществена полза, вписана в ЦР
Булстат:
831717723
Адрес:
район Оборище ул. Оборище 9 партер ап. 2 п.к. 1504
Интернет страница:
www.caritas-bg.org
Търсене в ЦРЮЛНЦ:
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch