Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
07

НПО Профил

СНЦ Алтернативен свят Оренда

СНЦ Алтернативен свят Оренда

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2017

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код

Адрес
гр. София

Телефони
0887692960

Ел. поща
world.orenda@gmail.com

Интернет страница

Лице за контакт

Facebook профил
Виж профил