Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
23

НПО Профил

Фондация Програма Достъп до информация (ПДИ)

Фондация Програма Достъп до информация (ПДИ)

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
ПДИ

Година на регистрация в съда
1996

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код
1142

Адрес
бул. „Васил Левски“ № 76, ет. 3, ап. 3

Телефони
02 9885062, 9867709, 0887 218160

Интернет страница
http://www.aip-bg.org

Лице за контакт

Facebook профил
Виж профил

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ФОНДАЦИЯ ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
121347628

Адрес
София, бул. Васил Левски" 76 ет. 3 ап. 3

Контакти
02 988 50 62; 981 97 91; 989 34 26; office@aip-bg.org

Интернет страница
www.aip-bg.org

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch