Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
17

НПО Профил

Асоциация ФОРУМ"

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2006

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код
1113

Адрес
ул. "Коста Лулчев" 3

Телефони
0887 30 44 24

Ел. поща
forum.a@abv.bg

Интернет страница

Лице за контакт
Мария Карагьозова

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АСОЦИАЦИЯ "ФОРУМ"

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175066428

Адрес
София, район "Слатина" жк "Гео Милев" бл. 127

Контакти
30 44 24 /

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch