Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
17

НПО Профил

Верният настойник

Верният настойник

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2000

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Бургас

Град/Село
Бургас

Пощенски код

Адрес
гр.Бургас, п.к.8000, ж.к.”Изгрев”, бл.21, вх.5, ет.3, ап.6

Телефони
0878255061

Ел. поща
verniatnastoinik@abv.bg

Лице за контакт

Facebook профил
Виж профил

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ВЕРНИЯТ НАСТОЙНИК

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175664436

Адрес
Бургас, ж.к.”Изгрев” бл. 21 вх. 5 ет. 3 ап. 6

Контакти
0878118944; verniatnastoinik@abv.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch