Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
23

НПО Профил

Балканско наследство

Балканско наследство

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
ФБН

Година на регистрация в съда
2008

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Стара Загора

Град/Село
гр. Стара Загора

Пощенски код
6004

Адрес
гр. Стара Загора, ул. „Света Троица” № 204

Телефони
+ 359 898 681 366

Ел. поща
balkanheritage@gmail.com

Интернет страница
http://www.balkanheritage.org

Лице за контакт
Барбара Ремедиос

Facebook профил
Виж профил

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
БАЛКАНСКО НАСЛЕДСТВО

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
123764257

Адрес
Стара Загора, ул. „Света Троица” 204

Контакти
042 235402; balkanheritage@gmail.com

Интернет страница
www.bhfieldschool.org

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch