Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
01

НПО Профил

Български дарителски форум

Български дарителски форум

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
БДФ

Година на регистрация в съда
2004

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код
1124

Адрес
ул. „Леонардо да Винчи" 4Б, ет.2

Телефони
02 9515978

Интернет страница
http://www.dfbulgaria.org

Лице за контакт
Красимира Величкова

Facebook профил
Виж профил

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
БЪЛГАРСКИ ДАРИТЕЛСКИ ФОРУМ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
131201582

Адрес
София, ул. Солунска 56

Контакти
930 66 55; 951 65 18; vgertcheva@osf.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch