Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
29

НПО Профил

За Нашите Деца

За Нашите Деца

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2004

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
гр. София

Пощенски код
1303

Адрес
кв. Сердика, ул. Гюешево, №21, ет.2

Телефони
02/980 70 58,02/ 988 82 45

Интернет страница
http://www.detebg.org

Лице за контакт
Юлия Ушовска

Facebook профил
Виж профил

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЗА НАШИТЕ ДЕЦА

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
131327481

Адрес
София, ул. Юри Венелин 22

Контакти
359 2/ 9807058; 9813881; 9814118 ; everychild_vg@evrotur.net

Интернет страница
www.everychild.org.uk

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch