English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
НПО Профил

Национална мрежа за децата

Национална мрежа за децата

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация
 

Юридическа информация

Абревиатура:
НМД
Година на регистрация:
2006
Тип:
Сдружение
Статут:
Обществена полза, вписана в ЦР

Адрес и контакти

Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1463
Адрес:
бул. "Витоша" 58, ет. 4
Телефони:
02 988 82 07
Ел. поща:
office@nmd.bg
Интернет страница:
http://www.nmd.bg

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Покажи данните от ЦРЮЛНЦ
Име:
НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА
Тип:
Сдружение
Статут:
Обществена полза, вписана в ЦР
Булстат:
175121020
Адрес:
бул."Витоша" 58 ет. 4
Търсене в ЦРЮЛНЦ:
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch