Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
23

НПО Профил

Национална мрежа за децата

Национална мрежа за децата

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
НМД

Година на регистрация в съда
2006

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код
1463

Адрес
бул. "Витоша" 58, ет. 4

Телефони
02 988 82 07

Ел. поща
office@nmd.bg

Интернет страница
http://www.nmd.bg

Лице за контакт

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175121020

Адрес
София, бул."Витоша" 58 ет. 4

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch