Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
28

НПО Профил

С.Е.Г.А. - Старт за ефективни граждански алтернативи

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
СЕГА

Година на регистрация в съда
1995

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код
1000

Адрес
ул. Г.С.Раковски 96, ет.2

Телефони
02/ 988 36 39; 02/ 981 09 13

Ел. поща
cega@cega.bg

Интернет страница
http://www.cega.bg

Лице за контакт
Румян Сечков

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
С.Е.Г.А.-СТАРТ ЗА ЕФЕКТИВНИ ГРАЖДАНСКИ АЛТЕРНАТИВИ

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
121001213

Адрес
София, р-н Триадица ул."Княз Борис 1-ви" 85 ет. 1

Контакти
981 09 13; 988 36 39; cega@cega.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch