Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
29

НПО Профил

Асоциация на учени, артисти и спортисти

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
АУАС

Година на регистрация в съда
2010

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Варна

Град/Село
Варна

Пощенски код
9000

Адрес
ул. "Доспат" 19

Телефони
, 0878989941

Ел. поща
asasworld@gmail.com

Интернет страница

Лице за контакт
Борис Петров Данаилов

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АСОЦИАЦИЯ НА УЧЕНИ, АРТИСТИ И СПОРТИСТИ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175887147

Адрес
Варна, ул."Доспат" 19

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch