Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
22

НПО Профил

Сдружение Фракарита България

Сдружение Фракарита България

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2006

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код
1000

Адрес
София, ул. "Екзарх Йосиф" 1

Телефони
029719920, 0884389930

Ел. поща
info@solidarnost-bg.org

Лице за контакт
Светослав Кирилов

Facebook профил
Виж профил

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АРЗ СОЛИДАРНОСТ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175149607

Адрес
София, район "Средец" ул. "Екзарх Йосиф" 1 ет. 2 ап. 5

Контакти
9719920; info@solidarnost-bg.org

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch