Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
18

НПО Профил

Фондация Асоциация Анимус

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
ФАА

Година на регистрация в съда
1994

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код
1000

Адрес
ул.Екзарх Йосиф 85

Телефони
02 9835205

Интернет страница
http://www.animusassociation.org

Лице за контакт

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АСОЦИАЦИЯ АНИМУС

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
121452127

Адрес
София, р-н "Оборище" ул. "Екзарх Йосиф" 85

Контакти
981 05 71

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch